Vedi

WAŻKI nasza pasja
Szafranka czerwona - Crocothemis erythraea
(klikając w zdjęcie powiększysz je)
Zaktualizowana o nowe zdjęcia strona w nowej odsłonie znajduje się pod nowym adresem.

Kliknij w poniższy link:

Samce

2015-06-01 07:34:54 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilny samiec.

2014-07-06 09:15:58 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilny samiec.

2014-07-06 09:18:37 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilny samiec.

2014-07-06 09:19:13 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilny samiec.

2015-07-07 07:16:25 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilny samiec. Tego samca spotkaliśmy jak widać siedzącego na kłosie w odległości około 2 kilometrów od najbliższego zbiornika.

2015-07-07 07:19:35 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilny samiec ten sam, co na poprzednim zdjęciu.

2014-09-06 10:47:02 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilny samiec, ostatni spotkany w 2014 r. Spotkaliśmy jeszcze 16 września 2014 dorosłe: 3 samce i 1 samicę.

2014-07-18 08:45:42 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilny samiec, w przejściowej fazie wybarwiania. Prawe przednie skrzydło ma uszkodzone.

2014-07-18 08:46:32 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - ten sam juwenilny samiec, co na poprzednim zdjęciu.

2015-07-07 07:50:58 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec spotkany na łące w pobliżu jeziora Niemiec.

2014-07-06 10:23:42 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec z niewielką pozostałością młodzieńczego ubarwienia.

2014-08-04 12:27:39 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec.

2014-07-06 08:31:37 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec.

2014-08-29 13:10:23 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec.

2014-08-29 13:28:03 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec.

2014-08-10 12:17:35 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec.

2014-08-10 12:20:23 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec.

2014-08-10 12:28:48 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec.

2014-08-10 14:08:17 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec.

2014-07-18 12:34:14 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec.

2014-07-18 13:19:13 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec. U nasady skrzydeł znajduje się coś, co może być uszkodzeniem lub jest "czymś" ubrudzony.

2014-07-18 13:20:37 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec. Ten sam samiec, co na poprzednim zdjęciu. W tym ujęciu również widać "to coś".

2016-07-20 14:39:56 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec w oczekiwaniu na pojawienie się samicy.

2015-08-11 09:48:31 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - pięknie ubarwiony samiec.

2015-07-18 08:03:18 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec. Ruda - zbiornik powyżej jazu - czwarte miejsce w 2015, nad którym przebywają i rozmnażają się szafranki.

2015-07-07 07:50:58 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec.

2016-08-07 12:04:11 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samiec spotkany nad jez. Niemiec.

Samice

2014-06-24 15:26:31 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - teneralna samica. W tym ujęciu dokładnie widać budowę skrzydeł, ich pofałdowanie oraz kolorystykę.

2014-07-13 06:52:55 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilna samica.

2014-07-13 07:00:13 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilna samica.

2014-07-13 06:55:59 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilna samica.

2014-07-13 07:05:24 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilna samica.

2014-07-13 08:13:14 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilna samica.

2014-08-29 14:11:43 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - juwenilna samica.

2014-07-13 11:47:33 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - dojrzała samica.

2014-07-13 11:52:48 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica ta sama, co na poprzednim zdjęciu.

2014-07-13 11:53:32 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica.

2014-07-18 08:00:44 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica.

2014-07-18 07:53:56 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica.

2014-07-18 12:43:20 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica.

2014-07-18 12:47:24 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica.

2014-07-18 12:49:19 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica.

2014-09-06 16:01:50 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - stara, zlatana samica.

2015-07-07 09:29:17 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica androchromatyczna.

2016-09-01 07:11:46 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica androchromatyczna.

2016-09-01 07:27:50 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica androchromatyczna.

2016-09-01 07:23:49 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica androchromatyczna.

2016-09-04 10:00:48 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica androchromatyczna.

Zachowania rozrodcze

2015-07-02 10:52:05 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - tandem.

2015-07-02 10:58:48 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica podczas składania jaj.

2015-07-02 10:59:12 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica podczas składania jaj.

2015-07-02 10:59:18 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - samica podczas składania jaj.

2016-07-20 13:04:44 Szafranka czerwona (Crocothemis erythraea) - tandem.