Vedi

WAŻKI nasza pasja
Świtezianka błyszcząca - Calopteryx splendens
(klikając w zdjęcie powiększysz je)
Samce

2015-07-14 11:16:17 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2015-07-14 11:17:18 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec z rozłożonymi skrzydłami. Robią to dość często, zarówno samce jak i samice.

2015-08-14 13:42:36 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2015-07-14 11:22:17 Świtezianka błyszcząca(Calopteryx splendens) - samiec. Ćwiczenia przed pochwyceniem samicy.

2012-06-06 07:59:27 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2012-06-16 06:58:42 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2012-06-06 07:47:30 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2011-06-14 09:18:31 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2010-06-23 06:52:04 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2012-05-29 06:01:18 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2010-06-23 07:12:25 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samiec.

2012-06-10 13:17:22 Świtezianka błyszcząca i Łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula) - samce. Jak widać bytują obok siebie w wielkiej zgodzie. :)

Samice

2015-07-14 14:13:16 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - juwenilna samica.

2011-06-14 09:49:56 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - juwenilna samica.

2011-06-14 09:52:18 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-07-14 13:48:31 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica odpoczywająca na jeżogłówce pojedynczej (Sparganium emersum Rehmann).

2015-07-14 11:17:45 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-07-14 11:22:52 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-07-14 11:07:36 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-07-14 10:38:02 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-14 08:23:28 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-27 14:43:25 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-27 14:44:23 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-10 11:43:34 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-01 11:23:14 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-22 11:35:54 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-21 12:36:22 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - pięknie wybarwiona, stara samica.

2015-08-10 11:34:25 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2012-06-10 09:03:01 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2013-08-15 07:40:35 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica.

2015-08-01 12:38:53 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samice. Świtezianki jak widać to spokojne ważki.

2015-07-12 13:56:33 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica i Świtezianka dziewica (Calopteryx virgo) - samica. Nad tą rzeczką obie ważki - zarówno samce, jak i samice - występowały zgodnie obok siebie.

Zachowania rozrodcze

2012-06-13 11:54:04 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - tandem tuż przed kopulacją.

2015-07-12 13:22:48 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - tandem.

2015-07-12 13:37:04 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - tandem.

2015-08-24 14:29:51 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica składa jaja, a samiec ją pilnuje.

2015-08-24 14:31:32 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - Podczas składania jaj przez samicę samiec pilnował ją latając wokół niej.

2015-08-24 14:36:00 Świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens) - samica składa jaja i jest prawie cała zanurzona, wystają tylko końcówki skrzydeł, a samiec nadal pilnuje, a może nadzoruje ją.

Więcej na temat zachowań rozrodczych Świtezianki błyszczącej - Calopteryx splendens jest tutaj