Vedi

WAŻKI nasza pasja
Zaktualizowana o nowe zdjęcia strona w nowej odsłonie znajduje się pod nowym adresem.

Kliknij w link:  wazki-nasza-pasja.com.pl
Systematyka ważek 
(Tylko tych ważek, którym wykonaliśmy zdjęcia)
(Kliknij w zdjęcie lub nazwę gatunku, aby obejrzeć galerię zdjęć wybranej ważki) 
Rząd: Ważki Odonata
Podrząd: Równoskrzydłe Zygoptera
Rodzina: Świteziankowate Calopterygidae
Rodzaj: Świtezianka Calopteryx

Rodzina: Pałątkowate Lestidae
Rodzaj: Pałątka Lestes

Rodzaj: Pałątka Chalcolestes

Rodzaj: Straszka Sympecma 
Gatunek Sympecma paedisca objęty jest w Polsce ochroną prawną

Rodzina: Łątkowate Coenagrionidae
Rodzaj:  Tężnica Ischnura

Rodzaj:  Nimfa Enallagma

Rodzaj: Łątka Coenagrion

Rodzaj: Oczobarwnica Erythromma

Rodzaj: Łunica Pyrrhosoma

Rodzaj: Iglica Nehalennia

Gatunek Nehalennia speciosa objęty jest w Polsce ochroną prawną
Gatunek umieszczony w Czerwonej Księdze i na Czerwonej Liście

Rodzina: Pióronogowate Platycnemididae
Rodzaj: Pióronóg Platycnemis

Podrząd: Różnoskrzydłe Anisoptera
Rodzina: Żagnicowate Aeshnidae
Rodzaj: Żagniczka Brachytron

Rodzaj: Żagnica Aeshna
Gatunek Aeshna subarctica objęty jest w Polsce ochroną prawną

Rodzaj: Husarz Anax

Rodzina: Gadziogłówkowate Gomphidae
Rodzaj: Gadziogłówka Gomphus
Gatunek Gomphus flavipes objęty jest w Polsce ochroną prawną

Rodzaj: Trzepla  Ophiogomphus
Gatunek Ophiogomphus cecilia objęty jest w Polsce ochroną prawną

Rodzaj: Smaglec Onychogomphus

Rodzina:  Szklarnikowate  Cordulegastridae
Rodzaj: Szklarnik Cordulegaster

Gatunek Cordulegaster boltonii objęty jest w Polsce ochroną prawną
Gatunek umieszczony w Czerwonej Księdze

Rodzina: Szklarkowate Corduliidae
Rodzaj: Szklarka Cordulia

Rodzaj: Miedziopierś Somatochlora
Rodzaj:  Przeniela Epitheca

Rodzina: Ważkowate Libellulidae
Rodzaj: Ważka Libellula

Rodzaj: Lecicha Orthetrum

Rodzaj: Szablak Sympetrum

Rodzaj: Zalotka Leucorrhinia
Gatunek Leucorrhinia pectoralis objęty jest w Polsce ochroną prawną
Gatunek Lucorrhinia caudalis objęty jest w Polsce ochroną prawną
Gatunek Leucorrhinia albifronss  objęty jest w Polsce ochroną prawną

Rodzaj:  Szafranka Crocothemis

                               Do góry