Vedi

WAŻKI nasza pasja
Czy podczas kopulacji samice Pałątek - Lestes penetrują 
pokładełkiem  wtórny narząd płciowy samców?
(klikając w zdjęcie powiększysz je)
         Nasze obserwacje potwierdzają fakt penetracji podczas kopulacji wtórnego narządu samca przez pokładełko samicy. Takie zachowanie (przedstawione poniżej na zdjęciach) nie może być przypadkowe. Jeżeli byłaby to przypadkowa pomyłka to wspomniany narząd samca uległby uszkodzeniu. Prawdopodobnie samiec przerwałby kopulację, która nie trwałaby 7 minut 20 sekund. Również nie moglibyśmy obserwować i zrobić serii zdjęć kopulującej parze Pałątki pospolitej i Pałątki małej.
Przedstawiamy, jako przykład tylko Pałątkę południową, gdyż zachowania Pałątki pospolitej i małej są identyczne.

Dla zobrazowania wyglądu pokładełka oraz w jakiej czynności jest głównie wykorzystywane przedstawiamy dwa zdjęcia pary Pałątki południowej - Lestes Barbarus podczas składania jaj.

2013-09-07 15:57:16 Pałątka południowa - L. barbarus tandem składający jaja


Tandem Pałątki południowej - Lestes barbarus składający jaja w roślinę. Samiczka wspomagając się odnóżami przy utrzymaniu odwłoka, nakłuwa roślinę i w otworach składa jaja.

Należy dodać, że samiczka odnóży nie używa tylko do podtrzymania odwłoka, ale głównie w celu zwiększenia siły nacisku pokładełka przy wkłuwaniu tegoż w roślinę.

2013-09-07 15:57:25 Pałątka południowa - L. barbarus tandem składający jaja. Ta sama para.


Ta sama para Pałątki południowej - Lestes barbarus przy składaniu jaj.

Porównując oba zdjęcia nie trudno zauważyć, że pokładełko jest wbijane pod różnym kątem.
       Poniżej prezentujemy galerię 18 zdjęć tandemu  (tego samego na wszystkich ujęciach)  Pałątki południowej - Lestes barbarus podczas kopulacji. Zdjęcia były wykonane w dniu 2013-08-24 nad małym stawem pod Izbicą Kujawską. Czas kopulacji, to różnica pomiędzy pierwszym wykonanym zdjęciem, a ostatnim i wynosi 7 minut i 20 sekund. Poniższa prezentacja zdjęć ma na celu pokazanie jak para Pałątek zmieniała pozycję, pozostając w tym samym miejscu. W opisie zdjęcia poza datą i godziną podajemy różnicę czasową pomiędzy tym przedstawianym, a poprzednim. 
        Poniżej to te same, co powyżej zdjęcia w powiększeniu dla pokazania szczegółów budowy anatomicznej narządów płciowych samicy i wtórnych samca podczas kopulacji.  

Fot. 01 - 12:43:29 - Pałątka południowa - L. barbarus Segment I I II odwłoka samca jest prosty.

Fot. 02 - 12:43:42 - Pałątka południowa - L. barbarus Spód segmentu II samca jest zauważalnie wygięty w łuk ku górze. Segment X samicy jest jeszcze oddalony od odwłoka samca.

Fot. 03 -12:43:47 - Pałątka południowa - L. barbarus Po 5 sekundach od poprzedniego ujęcia segmenty IX i X samicy są bardziej zbliżone do odwłoka samca.

Fot. 04 - 12:44:05 - Pałątka południowa - L. barbarus W tym ujęciu podstawa pokładełka jest "okryta" częścią II segmentu samca. Segment I i II odwłoka samca są jeszcze bardziej wygięte w łuk.

Fot. 05 - 12:44:21 - Pałątka południowa - L. barbarus Po 16 sekundach segment IX samicy jest jeszcze bardziej zagłębiony we wtórne narządy płciowe samca.

Fot. 06 - 12:45:00 - Pałątka południowa - L. barbarus W tym ujęciu narządy nieco są oddalone niż na poprzednim ujęciu, a segment I i II samca nadal jest wygięty w łuk.

Fot. 07 - 12:45:18 - Pałątka południowa - L. barbarus Po 109 sekundach po raz pierwszy widać część pokładełka od strony podstawy, a druga część jest w narządach samca.

Fot. 08 12:45:36 - Pałątka południowa - L. barbarus Ponownie segment IX samicy jest bardzo zagłębiony we wtórne narządy płciowe samca tak jak na fot. 5.

Fot. 09 - 12:45:53 - Pałątka południowa - L. barbarus Narządy płciowe odsuniete, a I i II segment odwłoka samca prosty.

Fot. 10 - 12:46:24 - Pałątka południowa - L. barbarus Po 66 sekundach samiec przybliżył tułów samicy do jej odwłoka, a swój w przedniej części uniósł do góry. Ponownie można zobaczyć pokładełko tak jak na fot. 7.

Fot. 11 - 12:46:33 - Pałątka południowa - L. barbarus Tandem w prawie takiej samej pozycji jak na fot. 8.

Fot. 12 - 12:46:51 - Pałątka południowa - L. barbarus Po 18 sekundach tandem ponownie przyjął pozycję jak na fot. 9

Fot. 13 - 12:47:36 - Pałątka południowa - L. barbarus Po 45 sekundach od poprzedniego ujęcia tandem w takiej pozycji jak na fot. 3, 8, 11

Fot. 14 - 12:49:26 - Pałątka południowa - L. barbarus Po 6 minutach tandem w pozycji takiej jak na fot. 3, 8, 11, 13.

Fot. 15 - 12:49:29 - Pałątka południowa - L. barbarus Po 3 sekundach samiec ponownie wyprostował swój odwłok.

Fot. 16 - 12:50:05 - Pałątka południowa - L. barbarus W 36 sekundzie od poprzedniego ujęcia tandem był w pozycji najczęściej obserwowanej.

Fot. 17 - 12:50:09 - Pałątka południowa - Trzeci raz samiec przysunął tułów samicy do jej odwłoka. Własny uniósł do góry, tym samym można wyraźnie dojrzeć i stwierdzić fakt, że pokładełko samicy podczas kopulacji jest wewnątrz narządów wtórnych samca.

Fot. 18 - 12:50:49 - Pałątka południowa - L. barbarus To jest ostatnie ujęcie tandemu w pozycji najczęściej widzianej w tym zestawie. Po tym ujęciu para odleciała.

        Poniżej prezentujemy pojedyncze zdjęcia Pałątek: pospolitej, niebieskookiej i małej (L. sponsa, L. dryas, L. virens) podczas kopulacji, w chwili, gdy jest widoczne pokładełko. 
Na podstawie posiadanych serii zdjęć z obserwowanych zachowań podczas kopulacji Pałątki pospolitej (L. sponsa) i małej (L. virens) możemy stwierdzić, że przebiegają identycznie jak w powyższym przykładzie Pałątki południowej (L. barbarus).

Fot. 19 - 2013-08-11 08:42:19 Pałątka pospolita - L. sponsa tandem podczas kopulacji

Fot. 20 - 2013-08-11 08:42:26 Pałątka pospolita - L. sponsa tandem

Fot 21 - 2013-08-01 08:53:04 Pałątka pospolita - L. sponsa tandem

Fot. 22 - 2013-08-01 10:23:29 Pałątka pospolita - L. sponsa tandem

Fot 23 - 2010-08-10 12:05:5 Pałątka pospolita - L. sponsa tandem

Fot. 24 - 2013-07-08 11:39:47 Pałątka niebieskooka - L. dryas tandem

Fot. 25 - 2013-08-15 11:43:36 Pałątka mała - L. virens tandem. Na tym ujęciu wyraźnie widoczny jest narząd, którym samiec wcześniej pobierał nasienie z pierwotnego narządu rozrodczego, a teraz jest wsparty o odwłok samicy.

Fot. 26 - 2013-08-15 11:44:24 Pałątka mała - L. virens tandem

Czy podczas kopulacji samice z rodziny Pałątkowate - Lestidae 
również penetrują pokładełkiem  wtórny narząd płciowy samców?
        Na powyżej postawione pytanie prezentujemy fotografie - ważek z rodziny Lestidae - pary mieszanej: samca Straszki pospolitej - S. fusca z samicą Straszki syberyjskiej - S. paedisca podczas kopulacji. Czas trwania kopulacji prezentowanej pary to zaledwie 56 sekund. Pierwsze zdjęcie wykonałam tuż po połączeniu w "serduszko". Drugie zdjęcie jest zrobione 5 sekund później i widać częściowo wprowadzone pokładełko we wtórny narząd samca lub bardziej częściowo wysunięte z tegoż. Kolejne zdjęcie wykonałam po 8 sekundach. Czwarte i ostatnie wykonałam tuż po przerwaniu kopulacji przez samca. Na tym zdjęciu są te same osobniki, co na wcześniejszych ujęciach. 
Zdjęcia zostały wykonane 19 kwietnia 2014 r. nad zbiornikiem w Wistce Królewskiej. Prezentowane zdjęcia są w dwóch wymiarach dla lepszego przedstawienia narządów płciowych.

Fot. 27a - 2014-04-19 12:22:07 Kopulujący tandem samca Straszki pospolitej - S. fusca z samiczką Straszki syberyjskiej - S. paedisca

Fot. 27b - 2014-04-19 12:22:07 Kopulujący tandem samca Straszki pospolitej - S. fusca z samiczką Straszki syberyjskiej - S. paedisca

Fot. 28a - 2014-04-19 12:22:12 Kopulujący tandem samca Straszki pospolitej - S. fusca z samiczką Straszki syberyjskiej - S. paedisca

Fot. 28b - 2014-04-19 12:22:12 Kopulujący tandem samca Straszki pospolitej - S. fusca z samiczką Straszki syberyjskiej - S. paedisca

Fot. 29a - 2014-04-19 12:22:20 Kopulujący tandem samca Straszki pospolitej - S. fusca z samiczką Straszki syberyjskiej - S. paedisca

Fot. 29b - 2014-04-19 12:22:20 Kopulujący tandem samca Straszki pospolitej - S. fusca z samiczką Straszki syberyjskiej - S. paedisca

Fot. 30a - 2014-04-19 12:23:03 Samiec Straszki pospolitej - S. fusca po kopulacji z samiczką Straszki syberyjskiej - S. paedisca. Siedzi poniżej.

Fot. 30b - 2014-04-19 12:23:03 Samiec Straszki pospolitej - S. fusca po kopulacji w zbliżeniu

 Czytelniku, jeżeli masz pytania, uwagi lub chcesz się podzielić własnymi spostrzeżeniami prosimy o kontakt mailowy: