Vedi

WAŻKI nasza pasja
Zaktualizowana o nowe zdjęcia strona w nowej odsłonie znajduje się pod nowym adresem.

Kliknij w link:  wazki-nasza-pasja.com.pl

Aktualizacje 2018


2018-03-30

Galeria  Szablaka wędrownego - Sympetrum fonscolombii wzbogaciła się o 34 nowe zdjęcia samca, 19 zdjęć samicy i 1 zdjęcie wylinki - (z 2016 - 2017)


2018-03-15

Galeria  Szablaka późnego - Sympetrum striolatum wzbogaciła się o 32 nowe zdjęcia samca, 17 zdjęć samicy i 27 zdjęć z zachowań rozrodczych - (z 2016 - 2017)


2018-03-03 

Galeria  Żagnicy jesiennej - Aeshna mixta powiększyła się o 11 zdjęć samca, 5 zdjęć samicy, 8 zdjęć zachowań rozrodczych - (z 2015 - 2017)


2018-03-03 

Galeria  Szablaka poludniowego - Sympetrum meridionale powiększyła się o 11 zdjęć samca i 7 zdjęć samicy - (z 2016 i 2017)


2018-02-19

Galeria Tężnicy małej - Ischnura pumilio wzbogaciła się o 16 zdjęć samca, 19 zdjęć samicy i 11 zdjęć tandemów - (z 2017)


2018-02-01 

Galeria Szablaka przepasanego - Sympetrum pedemontanum  wzbogaciła się o nowe 7 zdjęć samca i 8 zdjęć samicy - (z 2017)


2018-01-29

Powstała nowa galeria ze zdjęciami samca Szklarnika leśnego - Cordulegaster boltonii - (z 2017)  nowa pozycja


2018-01-24 

Powstała nowa galeria ze zdjęciami samca i samicy Trzepli zielonej - Ophiogomphus cecilia - (z 2017)  nowa pozycja


2018-01-20 

Powstała nowa galeria ze zdjęciami samca i samicy Smaglca ogonokleszcza - Onychogomphus forcipatus - (z 2017)  nowa pozycjaAktualizacje:  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017