Vedi

WAŻKI nasza pasja

Aktualizacje 2017


2017-12-30 

Powstała nowa galeria ze zdjęciami teneralnego samca i samicy Żagnicy torfowcowej - Aeshna subarctica - (z 2017)  nowa pozycja


2017-12-28 

Powstała nowa galeria ze zdjęciami Zalotki torfowcowej - Leucorrhinia dubia - (z 2017)  nowa pozycja


2017-12-21 

Powstała nowa galeria ze zdjęciami Iglicy małej - Nehalennia speciosa - (z 2017)  nowa pozycja


2017-05-16 

Dodano 1 samca i 5 zdjęć zachowań rozrodczych Ważki płaskobrzuchej - Libellula depressa - (z 2015)


2017-05-10

Dodano 10 zdjęć samca, 14 zdjęć samicy i 5 zdjęć zachowań rozrodczych Ważki czteroplamej - L. quadrimaculata - (z 2015 - 2016)


2017-05-01

Dodano 23 zdjęcia samca, 22 zdjęcia samicy i 6 zdjęć zachowań rozrodczych Ważki rudej - Libellula fulva - (z 2015 - 2016)


2017-04-28

Dodano 13 zdjęć samca, 19 zdjęć samicy i 11zdjęć zachowań rozrodczych Lecichy południowej - Orthetrum brunneum - (z 2016)


2017-04-26 

Dodano 9 zdjęć samca i 3 zdjęcia zachowań rozrodczych Lecichy małej - Orthetrum coerulescens - (z 2016)


2017-04-22 

Dodano 8 zdjęć samca, 4 samicy i 6 zdjęć zachowań rozrodczych Lecichy białoznacznej - Orthetrum albistylum - (z 2015 - 2016)


2017-04-20  

Dodano 8 zdjęć samca, 11 samicy i 13 zdjęć zachowań rozrodczych Lecichy pospolitej - Orthetrum cancellatum - (z 2015 - 2016)


2017-04-19 

Dodano 7 zdjęć samca, 6 zdjęć samicy i 2 zdjęcia tandemu Nimfy stawowej - Enallagma cyathigerum - (z 2015 - 2016)


2017-04-18  

Dodano 11 zdjęć samca, 9 samicy i 2 zdjęcia tandemu Gadziogłówki pospolitej - Gomphus vulgatissimus - (z 2015 - 2016)


2017-04-15 

Dodano 10 zdjęć samca, 6 samicy i 10 zdjęć z zachowań rozrodczych Łunicy czerwonej - Pyrrhosoma nymphula - (z 2015 - 2016)


2017-04-07 

Dodano 12 zdjęć samca, 1 samicy i 8 zdjęć z zachowań rozrodczych Husarza władcy - Anax imperator - (z 2015 - 2016)


2017-04-06 

Dodano 12 zdjęć samca, 6 samicy i 5 zdjęć z zachowań rozrodczych, 4 wylinki Husarza ciemnego - Anax parthenope - (z 2015 - 2016) 


2017-04-03  

Dodano 9 zdjęć samca, 5 samicy i 5 zdjęć z zachowań rozrodczych Szafranki czerwonej - Crocothemis erythraea - (z 2015 - 2016)


2017-03-30 

Dodano galerię ze 112 zdjęciami Tężnicy wytwornej - Ischnura elegans - (z 2008 - 2016)  nowa pozycja

W galerii zdjęcia samic i tandemów podzielono na pięć części; zgodnie z ogólnie przyjętą ilością form występowania samic.


2017-03-30 

Dodano 2 zdjęcia samca,  10 zdjęć samicy Tężnicy małej - Ischnura pumilio - (z 2016)  nowa pozycja


2017-03-24  

Dodano 7 zdjęć samca,  3 zdjęcia samicy i 4 zdjęcia tandemu Łątki wczesnej - Coenagrion pulchellum - (z 2015 i 2016)  


2017-03-22  

Dodano 1 zdjęcie samca,  10 zdjęć samicy i 3 zdjęcia tandemu Łątki dzieweczki - Coenagrion puella - (z 2015 i 2016)  


2017-03-20  

Dodano 3 zdjęcia samca,  2 zdjęcia samicy i 7 zdjęć tandemu Łątki halabardówki - Coenagrion hastulatum - (z 2016)  nowa pozycja


Aktualizacje:  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018