Vedi

WAŻKI nasza pasja

Aktualizacje 2015


2015-12-23 

Dodano 4 zdjęcia samca, 1 zdjęcie samicy i 6 zdjęć tandemu Żagnicy południowej - Aeshna affinis - (z 2015)


2015-12-16  

Dodano 10 zdjęć samca, 2 zdjęcia samicy i 1 zdjęcie tandemu Lecichy południowej - Orthetrum brunneum - nowa pozycja (z 2015)


2015-11-11  

Dodano 8 zdjęć samca i 1 zdjęcie samicy Gadziogłówki pospolitej - Gomphus vulgatissimus - nowa pozycja (z 2015 i 2011)

Dodano 3 zdjęcia samicy Gadziogłówki żółtonogiej - Gomphus flavipes - nowa pozycja (z 2015)


2015-11-03  

Dodano 6 zdjęć samca i 2 zdjęcia samicy Szablaka wędrownego - Sympetrum fonscolombii - nowa pozycja (z 2015)


2015-10-25 

Dodano 3 zdjęcia samicy Szablaka przypłaszczonego - Sympetrum depressiusculum - nowa pozycja (z 2015)


2015-10-25 

Dodano 4 zdjęcia samca Szablaka przepasanego - Sympetrum pedemontanum - nowa pozycja (z 2015)


2015-10-24  

Dodano 16 zdjęć samca, 1 zdjęcie samicy i 1 zdjęcie tandemu Szablaka późnego - Sympetrum striolatum - nowa pozycja (z 2015)


2015-04-30  

Dodano 4 nowe zdjęcia samca, 2 zdjęcia samicy Pałątki pospolitej - Lestes sponsa - (z 2014)


2015-04-28 

Dodano 2 nowe zdjęcia samca, 2 zdjęcia samicy i 1 zdjęcia tandemu Pałątki małej - Lestes virens - (z 2014)


2015-04-25 

Dodano 8 nowych zdjęć samca, 2 zdjęcia samicy i 2 zdjęcia tandemu Pałątki niebieskookiej - Lestes dryas - (z 2014)


2015-04-24  

Dodano 20 nowych zdjęć samca, 8 zdjęć samicy i 5 zdjęć tandemu Pałątki zielonej - Chalcolestes viridis - (z 2014)


2015-04-10  

Dodano 9 nowych zdjęć Szablaka zwyczajnego - Sympetrum vulgatum - (z 2014)


2015-04-09  

Dodano 7 nowych zdjęć Szablaka krwistego - Sympetrum sanguineum - (z 2014)


2015-04-08  

Dodano 3 nowe zdjęcia Szablaka czarnego - Sympetrum danae - (z 2014)


2015-03-29  

Dodano 4 zdjęcia samca Lecichy białoznacznej - Orthetrum albistylum - (z 2014 i 2013)

Dodano 11 zdjęć: 4 zdjęcia samca, 5 zdjęć samicy i 2 zdjęcia tandemu Lecichy pospolitej - Orthetrum cancellatum - (z 2014 i 2013)


2015-03-26  

Dodano 8 zdjęć: 5 zdjęć samca, 2 zdjęcia samicy i 1 zdjęcie tandemu Oczobarwnicy większej - Erythromma najas - (z 2014)


2015-03-24  

Dodano 8 zdjęć: 3 zdjęcia samca i 5 zdjęć samicy Oczobarwnicy mniejszej - Erythromma viridulum - (z 2014)


2015-02-09  

Dodano 7 zdjęć: 4 zdjęcia samca i 3 zdjęcia wylinek Żagnicy poludniowej - Aeshna affinis - (z 2014)


2015-01-31  

Dodano 6 zdjęć: 1 zdjęcie gynochromatycznej samicy, 5 zdjęć samca Żagnicy jesiennej - Aeshna mixta - (z 2014)


2015-01-15  

Dodano 6 zdjęć: 5 zdjęć teneralnej samicy, 1 zdjęcie samca Żagnicy wielkiej - Aeshna grandis - (z 2014)


2015-01-14 

Dodano 11 zdjęć: 4 zdjęcia samicy, 6 zdjęć samca 1 zdjęcie tandemu Pióronóga zwykłego - Platycnemis pennipes - (z 2014 i 2013)


2015-01-09 

Dodano 16 zdjęć samicy, 19 zdjęć samca Szafranki czerwonej - Crocothemis erythraea nowa pozycja


Aktualizacje:  2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018