Vedi

WAŻKI nasza pasja

Aktualizacje 2014


2014-12-19 

Dodano 11 zdjęć samicy, 12 zdjęć samca i 11 zdjęć zachowań rozrodczych Łątki wczesnej - Coenagrion pulchellum - nowa pozycja


2014-12-08 

Dodano 6 nowych zdjęć samicy, 15 zdjęć samca i 5 zdjęć tandemu Łątki dzieweczki - Coenagrion puella - nowa pozycja


2014-11-28 

Dodano 9 nowych zdjęć samicy, 8 zdjęć samca i 4 zdjęcia tandemu Zalotki białoczelnej - Leucorrhinia albifrons - (z 2014)


2014-10-26  

Dodano 5 nowych zdjęć samicy i 10 zdjęć samca Ważki czteroplamej - Libellula quadrimaculata - (z 2013 i 2014)


2014-10-08  

Dodano 5 zdjęć samicy i 1 tandemu Husarza władcy - Anax imperator i 1 zdjęcie tandemu Husarza ciemnego - Anax parthenope

                                                                                                                                                                               (z 2014)


2014-09-30  

2014-09-11  

Dodano 8 nowych zdjęć samiczki i 9 zdjęć samca Ważki płaskobrzuchej - Libellula depressa - (z 2014 i 1 zdj. z 2013)


2014-07-25  

Dodano 4 nowe zdjęcia samiczki i 3 zdjęcia samca Łunicy czerwonej - Pyrrhosoma nymphula  - (z 2014)


2014-04-18  

Dodano 16 nowych zdjęć samiczki, 13 zdjęć samca, 5 zdjęcia tandemu Szablaka zwyczajnego - Sympetrum vulgatum - (z 2011 - 2013)


2014-04-14  

Dodano 9 nowych zdjęć samiczki, 6 zdjęć samca, 4 zdjęcia tandemu Szablaka krwistego - Sympetrum sanguineume - (z 2012 i 2013)


2014-04-14  

Dodano 4 zdjęcia samiczki, 5 zdjęć samca Szablaka czarnego - Sympetrum Danae - (z 2012 i 2013)


2014-04-04  

Dodano 2 zdjęcia samiczki, 15 zdjęć samców i 2 zdjęcia tandemu Pałątki zielonej - Lestes viridis - nowa pozycja


2014-04-03  

Dodano 27 zdjęć samic, 30 zdjęć samców i 5 zdjęć zachowań rozrodczych Pałątki małej - Lestes virens - nowa pozycja


2014-04-02  

Dodano 17 zdjęć samic, 36 zdjęć samców i 8 zdjęć zachowań rozrodczych Pałątki południowej - Lestes barbarus - nowa pozycja


2014-04-01 

Dodano 12 zdjęć samic, 19 zdjęć samców i 8 zdjęć zachowań rozrodczych Pałątki niebieskookiej - Lestes dryas - nowa pozycja


2014-03-31

Dodano 35 zdjęć samic, 38 zdjęć samców i 20 zdjęć zachowań rozrodczych Pałątki pospolitej - Lestes sponsa - nowa pozycja


2014-03-17  

2014-02-19  

Dodano 29 zdjęć Nimfy stawowej Enallagma cyathigerum, w tym 6 zdjęć samiczki, 16 samca, 7 tandemu - nowa pozycja


2014-02-17  

Dodano 22 zdjęcia Szablaka żółtego - Sympetrum flaveolum, w tym 9 zdjęć samiczki, 11 samca, 2 tandemu (z 2013) 


2014-02-13  

Dodano 16 zdjęć Zalotki spłaszczonej - Leucorrhinia caudalis , w tym 10 zdjęć samiczki, 4 samca, 2 tandemu (z 2013) 


Aktualizacje:  2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018